יחידות לימוד

מגיל 10 - אסור לשנות את דת הילד ללא הסכמתו. בית המשפט חייב להתחשב ברצון הילד באשר לרצונו בנושא החזקה עליו (מצד הורים מתגרשים או אפוטרופוסים).

מגיל 12 - הילד הוא בעל אחריות אזרחית בנזיקין.

מגיל 13 - חלה על הילד אחריות פלילית מלאה.

מגיל 16 – הנער/ה זכאי לתעודת זהות.

מגיל 17 – נערה רשאית להינשא (לגבי נערים אין חיוב בחוק).

מגיל 17.5 – ניתן להתגייס (או לגייס), בהסכמת הנער והוריו.

מגיל 18 – הנער/ה נחשבים לאנשים בוגרים מבחינה אזרחית ( לא עוד קטינים). הם זכאים לבחור לכנסת. אסור לשנות את שמם ללא הסכמתם.

על ילדים מגיל 5 – (גן חובה) ועד לגיל 16 (סוף כיתה י') חל חוק לימוד חובה.

מגיל 21 – ניתן להיבחר לכנסת.

כל ילד וילדה בישראל זכאים ליהנות מהזכויות המפורטות בהצהרה זו - ללא יוצא מן הכלל, וללא כל הבדל של גיל, מין, גזע, אמונה, דת, מוצא, מצב בריאותי, שכלי, נפשי או כל טעם אחר. 

לכל ילד הזכות להתפתחות גופנית ונפשית - בביטחון, בשלום, בבריאות, בשיווין, בכבוד ובחופש.

לכל ילד הזכות לחיי משפחה - ולקבלת הזנה, דיור נאות, הגנה ואהבה.

לכל ילד הזכות לזהות - ולקבלת שם ונתינות.

לכל ילד הזכות לחינוך - להגשמה עצמית, להזדמנות שווה, ולמיצוי יכולתו וכישרונותיו.

לכל ילד הזכות לפרטיות - לסודיות ולהגנה על רכושו.

לכל ילד הזכות למניעת ניצול - הזנחה השפלה והתאכזרות.

לכל ילד הזכות להתחשבות משפטית - ולהגנה של מערכת החוק.

לכל ילד הזכות להשתלבות בחברה - ולשוויון ללא אפליה מכל סוג שהיא.

לכל ילד הזכות להבעה עצמית - בדעה, ברגשות ובחוויה.

לכל ילד הזכות להצלה - ולקדימות בטיפול בזמן מחלה, אסון או מצב חירום

 

פסק דין בראון נגד מועצת החינוך של טופיקה (באנגלית: Brown v. Board of Education of Topeka) הוא פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון של ארצות הברית משנת 1954 אשר robiקבע כי הפרדה על רקע גזעי בחינוך הציבורי בארצות הברית הינה בלתי חוקתית. פסק דין זה ביטל את דוקטרינת "נפרד אבל שווה" (separate but equal) שהייתה קיימת בארצות הברית למעלה מ־80 שנה, וקבע כי בתי ספר נפרדים אינם שווים מאחר שבתי ספר לשחורים בלבד מפלים מעצם טבעם את השחורים לרעה.הילדה בשמה הוגשה התביעה היא לינדה בראון, הלומדת בכיתה ג', ואשר נדרשה ללכת מרחק רב ביותר על מנת לעלות על אוטובוס אשר יקח אותה לבית הספר היסודי מונרו - בעוד שבאותו מרחק הליכה היה בית ספר יסודי (בית הספר סמנר) אשר למדו בו רק לבנים.

malala

סיפורה של מלאלה יוספזי שקיבלה פרס נובל לשלום בגיל 16 בזכות עמידה על זכותן של בנות להשכלה בארצה, אפגניסטן, ונורתה על ידי הטליבאן בעת שישבה בהסעה לבית הספר. עד היום מלאלה פועלת נמרצות לקידום האפשרויות של בנות לזכות בהשכלה, בייחוד עם אוכלוסיות פליטים. לסיפורה של מלאלה, כתבה מעיתון "הארץ".

 

 

"האב חייב בבנו:

למולו,

לפדותו

וללמדו תורה

ולהשיאו אישה

וללמדו אומנות.

ויש אומרים: אף להשיטו במים.

ר' יהודה אומר:

כל שאינו מלמד את בנו אומנות,

מלמדו ליסטות.

"ליסטות" סלקא דעתך?!

אלא: כאילו מלמדו ליסטות."

(בבלי, קידושין, כ"ט, א')

הדקלרציה של יאנוש קורצ'אק

"אני קורא ל"מגנה קרטה" של זכויות לגבי זכויות הילד. ייתכן שיש נוספים, אבל אני מצאתי שאלה הזכויות העיקריות:

לילד הזכות לאהבה

אהוב כל ילד, לא רק את הילד שלך

לילד הזכות לכבוד

כבוד לתעלומות ולעליות והירידות של התפקיד הקשה של ההתבגרות

לילד הזכות לתנאים אופטימיים לגדילה ולצמיחה

אנחנו לוקחים על עצמנו לחסל את הרעב, תנאים של צפיפות יתר, הזנחה וניצול. 

סבל שנולד מעוני מתפשט כמו כינים – אכזריות, פשע וברוטאליות, ניזונים ממנה

לילד הזכות לחיות בהווה

ילדים הם אינם האנשים של מחר. הם אנשים היום

לילד הזכות להיות הוא עצמו

ילד איננו כרטיס לוטו, המסומן לזכות בפרס הראשון

לילד הזכות לטעות

אין יותר כסילים בין הילדים מאשר בין המבוגרים

לילד הזכות להיכשל

אנחנו מוותרים על הכמיהה המטעה לילדים מושלמים

לילד הזכות להעביר ביקורת

לא מאשרים לילדים לשים לב לחסרונותינו ולמגבלותינו. אנחנו מופיעים בפניהם בלבוש השלמות של המבוגר

לילד הזכות להילקח ברצינות

לעולם לא תבין ילדים אם תזלזל בתכונותיהם. מי מבקש את דעתו או הסכמתו של הילד?

לילד הזכות להערכה על מה שהוא

ערך השוק של הצעירים מאד הוא קטן מאד. רק בעיני אלוהים שווה הפרח של עץ התפוח לתפוח עצמו

לילד הזכות להגנה

אנחנו לוקחים על עצמנו להגן על הילד מכל צורה של אלימות והתעללות

לילד הזכות לכיבוד סודותיו

אם ילד בוטח בך עם סודו, היה אסיר תודה, כי אמונתו היא הפרס הגדול ביותר

לילד הזכות לחינוך

בולט מאד שבכל מקום ההוצאות על המערכת הצבאית גדולות יותר מאשר ההוצאות לחינוך

לילד הזכות לחיים לעתיד על כדור הארץ

אנחנו עדיין בוזזים את ההרים, כורתים את העצים ומחסלים את החיות

לילד הזכות למחילה

לעיתים קרובות אנחנו השופטים הנוקשים שלהם במקום להיות היועצים והמנחמים שלהם

לילד הזכות להתנגד לאי-צדק

עלינו להפסיק עם הסמכות המוחלטת. צריך תמיד להקשיב ולראות את הדברים דרך עיני הילד

לילד הזכות לאושר

תנו לילדים לספוג את שמחת הבוקר. הראו להם אהבה, אדיבות והבנה – הוו דוגמא

לילד זכות לשוויון

מקדמת ילדותנו אנו גדלים מתוך הרגשה כי הגדול חשוב מן הקטן. אני גדול – שמח הילד העומד על השולחן. אני גבוה ממך – הוא פוסק ברגש-גאווה, בהתמודדו עם בן-גילו

לילד הזכות למות בטרם עת

אהבתה העמוקה של האם עבור ילדה חייבת לתת לו את הזכות למות טרם עת. לא כל שיח צומח לעץ

(מתוך "זכות הילד לכבוד" נכתב ב-1929, ילדות של כבוד, הוצאת הקבה"מ ובית לוחמי הגטאות, תשל"ז.)

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון