קהילות מיתרים

קהילות מיתרים

יציאה לתהליך קליטה- איום או הזדמנות? קליטה וגבולות הקהילה

הקהילה המעורבת בנויה, במידה רבה, על מגוון הזהויות שבתוכה. המקום שיש לכל גוון במארג הצבעים בונה את אופייה המעורב של הקהילה ומשפיע על תחושות השייכות והאחריות של פרטיה בינם לבין עצמם וכלפיה.

שאלת המגוון והאיזון בקהילה הופכת קריטית בבואנו לקלוט חברים חדשים לקהילה, אז אנו נדרשים לבחינה פנימית קהילתית לברור איזון הזהויות הן בפן האנושי והן במרחב הקהילתי המשותף.

רק אז נוכל להכריע אילו גוונים בקהילה דורשים חיזוק ועיבוי ובאיזו דרך ואפי נרצה לעבות אותם.

הדיון הדיכוטומי אינו פשוט ובמידה רבה סותר אצל לא מעט מהקהילות את הערך הייעודי של 'כלל ישראל', אך בהבנתנו את הצורך בקיום המגוון והאיזונים ביניהם, הוא חיוני.

דיון זה בדרך כלל הוא מנת קליטה של וועדת קליטה אך הוא נוגע לכלל הקהילה ולתהליך בירור פנימי של הקהילה על צרכיה. בקבצים ובקישורים המצורפים תוכלו ללמוד על יציאה לתהליך קליטה, על שיווק הקהילה כלפי חוץ ועל תהליכי הקליטה של המצטרפים החדשים אחרי שאלה כבר הגיעו.

הכנה לקליטה: הזדמנות או איום? הקליטה כתהליך קהילתי אסטרטגי

docxועדת קליטה- הגדרה

docקבלה לקהילה: הכנה לקליטה סיכום הרצאה

קליטת פנים : מהזר למוכר

לעיתים קהילות בוחרות לארגן את ההסכמות הקהילתיות בצורה משפטית נוספת, מעבר לחזון ולרוח הקהילה בצורה של אמנה. 

אמנה יכולה לשמש את חיי הקהילה בהיבטים של חיי דתיים חילונים, ניהול קונפלקטים, וכן בנוגע לתרבות השיח ודברים שונים. 

מטרת האמנה היא לייצר הסכמה מילולית וכתובה לאורחות החיים הנהוגים בקהילה. להלן מספר דוגמאות שונות מקהילות לכתיבת אמנה וכן כללי יסוד לכתיבת אמנה כפי שקובצו ונכתבו על ידינו לקראת כנס מיתרים תשע"ח

docכותבים וחותמים חיים משותפים

 

 

להלן דוגמאות למודלים של תהליכי עומק שנעשו בקהילות מעורבות סביב נושאים שונים והצורך המתמיד בבדיקתם. ניתן ללמוד מהמתודות השונות שהקהילות בחרו בהן על דרך בניית התהליך הקהילתי, על המטרות שהוגדרו, על התוצרים, ההצלחות והאתגרים.

לקריאה מעמיקה יותר, ולהיכרות עם מודלים עקרוניים כדאי להיכנס לאוגדן יסודות לחיים משותפים 

תתי מאמרים:

בית כנסת בקהילה

docxכשרות באירועים קהילתיים

pdfריענון חזון

docxחסד- קבוצת רכישה מזכרת בתיה לדוגמא

docxגינה קהילתית 

 

 

לפניכם אוגדן המרכז מודלים לניהול קהילה בהיבטים אחדים. המודלים נאספו ונלמדו כחלק מתוכניות תשע"ו-תשע"ז, אז ניסינו לבחון את השפות האפשריות לניהול קהילה מעורבת, לחלוק את הידע שהצטבר בכל קהילה, ללמוד אחת מרעותה ולפתח יחד חלופות מיטביות. התוכניות כינסו מובילים ומובילות של קהילות חיים דתיים, חילונים והמנעד, כדי לעסוק בנושא השפה המעורבת בארגון קהילתי, והפגישו אותם עם מרצים, ועם אנשי רוח ויצירה.

האוגדן המוגש כאן מאגד בתוכו רעיונות לניהול שפה קהילתית מעורבת: כיצד נכון וראוי לנסח שפה משותפת דרך חזון קהילתי בכלל, וכיצד בקהילה המעורבת בפרט? אילו סוגי שיח מתנהלים בקהילות המעורבות כיום וכיצד ניתן להשביח אותם? מה תפקיד המבנה הארגוני הקהילתי בבניית שפה קהילתית מעורבת, והאם הוא משרת את החזון הקהילתי המעורב? התרבות כמרחב משותף לשימור שפה ויצירת שפה מחודשת משותפת – איך עושים זאת הלכה למעשה בקהילות? כיצד ניתן לבנות תהליך שיח משמעותי שיאפשר ניהול תהליכי קונפליקט בקהילה בצורה שתחזק ותעצים את הקהילה?

אוגדן זה נוצר בכדי לסייע לכל מי שמשמש בתפקידי הנהגה ומוביל תהליכים עמוקים בקהילה, וכן לכל מי שחפץ בהקמת קהילה או מסגרת חיים ל'כלל ישראל'. אוגדן זה מתווסף לאוגדן השבת שנוצר לפניו, והוא יונגש באופן מקוון כדי שנוכל להמשיך ולעבות אותו ולהוסיף לו תוכן בתקווה ללמוד מניסיון הקהילות גם בשנים הבאות.

pdfיסוד ראשון- מדברים חזון החזון הקהילתי, חשיבותו ושימור הרלוונטיות שלו

pdfיסוד שני- מהרוח למעשה תרבות בונה קהילה

pdfיסוד שלישי - מחלוקת לשם שמיים שפת הקהילה המעורבת מאחדת או מפצלת? האם יכולה להתקיים מחלוקת ללא סכסוך?

pdfיסוד רביעי - מהנהלה להנהגה. הנהגת הקהילה המעורבת

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון