יחידות לימוד

"וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל" (ויקרא פרק יט, כג)

"אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:

אף על פי שתמצאו אותה [את הארץ] מליאה כל טוב,

לא תאמרו נשב ולא ניטע, אלא הוו [היו] זהירין [הקפידו] בנטיעות,

שנאמר: "ונטעתם כל עץ מאכל" -

כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים,

אף אתם נטעו לבניכם,

שלא יאמר אדם אני זקן ולמחר אני מת, ולמה אני יגע בשביל אחרים."

(מדרש תנחומא (בובר) פרשת קדושים סימן ח)

תפילה לנטיעה

אבינו שבשמים

בונה ציון ומכונן מלכות ישראל:

השקיפה ממעון קדשך מן השמים,

וברך את עמך את ישראל

ואת האדמה אשר נתת לנו,

כאשר נשבעת לאבותינו.

רצֵה ה' ארצך, והשפַּע עליה מטוּב חסדך.

תלמיה רוֶה נחת גדודֶהָ, ברביבים תמֹגְגֶנָּה צִמחה תברך

העמֵק שרשי הנטעים, אשר אנחנו נוטעים היום.

גדלֵם ליפי הארץ ולתפארתה יחד עם כל שאר עצי ישראל.

השרֵש גם אותנו בארץ אבותינו,

וגדלנו עם העצים האלה לרצון ולברכה,

ונברכו בנו כל משפחות האדמה.

אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף.

אמן.

מתוך "העבודה שבלב", סידור תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדי השנה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, ירושלים, התשמ"ב

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון