יחידות לימוד

"אותו יום (=ל"ג בעומר) ביקש רבי שמעון בר יוחאי להסתלק מן העולם,

והיה מסדר דבריו.

נתכנסו החברים לביתו, והוא אמר להם:

עתה שעת רצון היא, מילים קדושות שלא גיליתי עד עתה רצוני לגלותן...

וכל אותו היום לא פסקה האש מן הבית,

ולא היה איש אשר יקרב אליו - כי לא יכול,

כי האור והאש היו מסביב לו.

משיצאה מיטתו, פרחה באוויר, ואש הייתה לוהטת לפניה.

והנה נשמע קול:

עלו ובואו והתכנסו להילולה של רבי שמעון בר יוחאי."

(על-פי ספר הזוהר, אידרא זוטא, דברים - פרשת האזינו, עמ' רצו.)

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון