יחידות לימוד

על פי המסורת, ימי ספירת העומר מציינים גם את הימים בהם מתו תלמידיו של רבי עקיבא במגיפה ואת ל"ג בעומר כיום הפסקת המגיפה.

על הסיבה למגיפה מספר התלמוד:

"אמרו: שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק [בזמן] אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. "(תלמוד בבלי, מסכת דף ס"ב עמוד ב')

עמדתו של רבי עקיבא כלפי התנהגות תלמידיו באה לידי ביטוי גם באמרה הידועה:

"בן עזאי אומר:זה ספר תולדות האדם כלל גדול בתורה

רבי עקיבא אומר: ואהבת לרעך כמוך כלל גדול ממנו"

(בראשית רבה, פרשה כ"ד אות ז')

ומכאן, אפשר אולי לציין גם את ל"ג בעומר, כיום של "ואהבת", יום של חיבור

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון