יחידות לימוד

משל האבן
אבן מקבלת תנועה מסיבה חיצונית, הדוחפת אותה, --- תנועה שמכוחה היא תוסיף לנוע בהכרח גם אחר כך. --- האבן בתנועה היא אנוסה [=מוכרחה]. האמור כאן באבן, אמור גם בכל מה שנמצא ואין הבדל כמה מורכב הוא! ועכשיו, שער נא בנפשך שהאבן חושבת בשעה שהיא ממשיכה לנוע. מאמינה שהיא בת חורין גמורה ושהיא מתמידה בתנועתה רק משום שהיא רוצה בכך, ולא משום סיבה אחרת... והוא הדין באותה חירות של בני האדם, שהכל מתפארים בקניינה, ובאמת כל כולה אינה אלא בכך שבני אדם יודעים את שאיפתם אבל אינם מכירים את הסיבות שמכוחן הם נכרעים [=מופעלים]. כך מאמין התינוק שהוא מתאווה בחירות לחלב, הנער מאמין שהוא בן חורין כשהוא שואף נקם בשעת כעסו, והפחדן- שהוא רוצה לברוח.

(ברוך שפינוזה בתוך: שמואל הוגו ברגמן, תולדות הפילוסופיה החדשה)

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון