יחידות לימוד

1yeled blue

לצפיה ביחידות הלימוד- לחץ כאן

מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך, ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל.

שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?"

ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק - אפשר עוד לתקן!"

יצא רבי ישראל לרחוב וקרא:

"יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!"

(מתוך: אור הגנוז)

 

במדורות מלחמה, בדליקה , בשריפה,

בין ימים סוערים של הדם,

הנני מבעירה את פנסי הקטן

לחפש, לחפש בן אדם.

 

שלהבות השריפה מדעיכות פנסי

אור האש מסנוור את עיני;

איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,

כשהוא יעמוד לפני?

 

תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחו,

כי באש, בדליקה ובדם,

כן אכיר את הזיו הטהור, הנצחי,

את אשר חיפשתיו: בן אדם

(חנה סנש)

 

כשאלוהים אמר בפעם הראשונה / נתן זך

כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור

הוא התכון שלא יהיה לו חשוך.

הוא לא חשב באותו רגע על השמים

אבל העצים כבר החלו מתמלאים מים

וציפורים קיבלו אויר וגוף.

אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו

והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו

וחשב כי טוב. הוא לא חשב באותו רגע

על בני האדם, בני אדם לרוב.

אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים

וכבר החלה מתרקמת בליבם

מזימה על מכאוב.

כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה

הוא לא חשב על שינה.

כך, כך אהיה מאושר, אמר בלבו האלוהים הטוב

אבל הם כבר היו לרוב.

 

"צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור נרו ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו"

(הרב קוק)

 

אור גדול/ מילים ולחן: אמיר דדון

ואם היה לי קצת עצוב 

אולי למדתי מזה משהו חשוב 

כי בסוף כשזה נגמר 

יש סיבה לכל דבר

לבד בתוך כל הטירוף 

אני חושב איך שהזמן יכול לעוף 

אבל בסוף כשזה נגמר 

יש סיבה לכל דבר

אור גדול מאיר הכל 

ויותר כבר לא צריך לשאול 

אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות 

להתחיל הכל מהתחלה 

כמו לנשום בפעם הראשונה 

אני כאן אני לא מתבזבז יותר

ואם יכולתי רק לזכור 

לכל אחד יש את הדרך לעבור 

אבל בסוף כשזה נגמר 

יש תשובה לכל דבר

אור גדול מאיר הכל...

 

 

 

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה....... שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

(תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב)

"כמה חביבים הם נרות חנוכה, שהם זכר ודוגמא למנורה שהיתה בבית המקדש.וכמה חביבה המנורה שהיתה במקדש שהעלאת נרותיה שקולה ככל הקורבנות.

ומה היא גדולתם של נרות אלה,נרות חנוכה ונר המקדש?שהם עדות לישראל שכל אורה ושמחה שיש להם בעולמם,אינה אלא ממה שמאיר להםהקב"ה. ואפילו קטן הוא האור הזה והאור שאומות העולם נהנים ממנו הוא גדול מאוד-אין הם חפצים אלא באור הזה שהקב"ה מאיר להם ולא באור אחר...

ועכשיו שלא כבה הנר הזה(נר המנורה), הרי הנר הזה עלה ונתעלה יותר והוא מאיר ודולק בכל בתי ישראל בכל מושבותם שמונה ימים בשנה, ובכל נפשות ישראל ונשמותיהם הוא מאיר ודולק כל ימות השנה".

(ספר התודעה)

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון