יחידות לימוד

"האב חייב בבנו:

למולו,

לפדותו

וללמדו תורה

ולהשיאו אישה

וללמדו אומנות.

ויש אומרים: אף להשיטו במים.

ר' יהודה אומר:

כל שאינו מלמד את בנו אומנות,

מלמדו ליסטות.

"ליסטות" סלקא דעתך?!

אלא: כאילו מלמדו ליסטות."

(בבלי, קידושין, כ"ט, א')

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון