יחידות לימוד

תנא ליה חייא בר רב מדפתי,

כתיב (בספר ויקרא פרק כג) 'ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב' וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין (?!), אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. (מסכת ברכות דף ח' ע"ב.)

"...נמצא אם כן, שערב יום הכיפורים ויום הכיפורים יוצרים יחד תנועה שלמה של תיקון. יום הכיפורים הוא יום ענות אדם נפשו, ההוכחה הפשוטה שהאדם הוא קדוש וטהור, אינו עבד לצרכיו, ויכול לחוות קדושה וטהרה הכרוכות בהימנעות מאכילה, שתייה, תשמיש המיטה ושאר עינויים. אך תיקונו של יום הכיפורים אינו שלם ללא ערב יום הכיפורים. ביום זה ישנה מצווה הפוכה – להרבות באכילה ובשתייה, להיפגש דווקא עם הצדדים האנושיים יותר בחיינו– הבית, המשפחה, הסעודה המפסקת. מפגש מחודש זה משלים את התיקון של יום הכיפורים, ומסביר בצורה עמוקה יותר מדוע "כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי".

(הרב אלחנן שרלו)

מה לאכול בסעודה מפסקת

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון